_informations 
Ce site web
2002
 
Alpindodos
(doru_b CD 2002)
 
Yototo.com
2000
 
dorub vrml (3d) et html
site web sur mlink
(1996)
 
Forced entry resistance : doors and windows
(training manual 1990)
 
Air permeance of building materials
Société canadienne d'hypothèques et de logement, Ottawa (Ontario)
Bumbaru, Doru et al. 1988.

© Doru Bumbaru (1991 -- 2002)

d01

b07